Abbreviation:

Zhonghua Yi Xue Za Zhi (Taipei)

ISSN:

0578-1337 (Print)

Other Information:

Other Titles:
Chinese medical journal; Free China ed
Zhonghua yi xue za zhi / Chinese medical journal; Free China ed
Continued by:
Journal of the Chinese Medical Association
Frequency:
Monthly
Country:
China (Republic : 1949- )
Publisher:
Taibei : Zhonghua yi xue hui, -c2002.