Abbreviation:

Zhongguo Yi Shi Za Zhi

ISSN:

1008-1372 (Print)

Other Information:

Frequency:
Monthly.
Country:
China
Publisher:
Changsha : Zhongguo yi shi za zhi she, 1999-
Website:
http://eproxy.lib.hku.hk/login?url=http://cjn.lib.hku.hk