Abbreviation:

Zhongguo Mian Yi Xue Za Zhi

ISSN:

1000-484X (Print)

Other Information:

Other Titles:
Chinese journal of immunology
Zhongguo mian yi xue za zhi / Chinese journal of immunology
Frequency:
Twelve no. a year, 1999-
Country:
China
Publisher:
Changchun Shi : Jilin yi xue za zhi bian ji bu,