Abbreviation:

Zhengzhou Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban

ISSN:

1671-6825 (Print)

Other Information:

Other Titles:
Journal of Zhengzhou University. Medical sciences
Zhengzhou daxue xuebao. Yixueban
Zhengzhou da xue xue bao. Yi xue ban / Journal of Zhengzhou University. Medical sciences / Zhengzhou daxue xuebao. Yixueban
Frequency:
Bimonthly
Country:
China
Publisher:
Zhengzhou Shi : Zhengzhou da xue xue bao bian ji bu,