Abbreviation:

Hell Period Stomat Gnathopathoprosopike Cheir

ISSN:

1105-1124 (Print)

Other Information:

Other Titles:
To Helleniko periodiko gia stomatike & gnathoprosopike cheirourgike / episemo organo tes Hetaireias Stomatognathoprosopikes Cheirourgikes / The Greek journal of oral & maxillofacial surgery
Frequency:
Quarterly
Country:
Greece
Publisher:
[Athena] : Laterre, [1986-