Abbreviation:

Sichuan Dong Wu

ISSN:

1000-7083 (Print)

Other Information:

Other Titles:
Sichuan dongwu
Sichuan journal of zoology
Sichuan dong wu / Sichuan dongwu / Sichuan journal of zoology / Sichuan sheng ye sheng dong wu bao hu xie hui, Sse-chuan sheng dong wu xue hui, Sichuan sheng ji sheng chong bing fang zhi yan jiu suo ; Jiang Dequan zhu bian
Frequency:
Quarterly
Country:
China
Publisher:
Chengdu Shi : "Sichuan dong wu" za zhi bian zhu bu,