Abbreviation:

Meikai Daigaku Shigaku Zasshi

ISSN:

0916-0701 (Print)

Other Information:

Other Titles:
The Journal of Meikai University School of Dentistry
Meikai Daigaku shigaku zasshi / The Journal of Meikai University School of Dentistry
Continued by:
Meikai shika igaku
Frequency:
Three no. a yea
Country:
Japan
Publisher:
Saitama-ken Sakado-shi : Meikai Daigaku Shigakubu, Shōwa 63-nen [1988]-