Abbreviation:

Jiangxi Nongye Daxue Xuebao

ISSN:

1000-2286 (Print)

Other Information:

Other Titles:
Acta agriculturae universitatis jiangxiensis
Jiangxi nongye daxue xuebao / Acta agriculturae universitatis jiangxiensis
Country:
China
Publisher:
Nanchang : Gai Kan Bianjibu