Abbreviation:

Ji Yin Zu Xue Yu Ying Yong Sheng Wu Xue

ISSN:

1674-568X (Print)

Other Information:

Frequency:
Bimonthly
Country:
China
Publisher:
Guangxi Nanning Shi : "Ji yin zu xue yu ying yong sheng wu xue" bian ji bu