Abbreviation:

Bul Univ Shtet Tiranes Ser Shk Mjekesore

ISSN:

0302-900X (Print)

Other Information:

Continued by:
Buletin i Universitetit të Tiranës "Enver Hoxha". Seria Shkencat mjekësore
Frequency:
Four no. a yea
Country:
Albania
Publisher:
Tiranë.